Home | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | AGH | Cyfronet | B.Mrozek |
dr inż. Zbigniew MROZEK

 

This page includes:

  1. MATLAB books, papers, links, teaching
  2. Physical Modelling with Modelica and Dymola: books, papers, links
  3. UML (unified modeling language): books, papers, links
  4. Quality assurance: papers and links

 

Here is full list of my books and papers

 

My MATLAB books

 

 

1.   Mrozek B, Mrozek Z, " MATLAB uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo -technicznych", podręcznik, 72 strony, Wydawnictwo Ago Kraków, 1994,

;

2.  Mrozek B, Mrozek Z, " MATLAB uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo -technicznych", podręcznik, 261 stron, wydanie drugie rozszerzone, CCATIE, Kraków, 1995,  ISBN 83-86547-06-5, [oraz] wydanie trzecie. Wydawnictwo PLJ Warszawa 1996

3.   Mrozek B, Mrozek Z, MATLAB 5.x SIMULINK 2.x, Poradnik użytkownika, PLJ Warszawa 1998, 428 stron, ISBN 83-7101-376-0
companion software *.zip

4.  Mrozek B, Mrozek Z,  MATLAB 6, ISBN 83-7101-449-X, PLJ Warszawa 2001
spis tresci, PDF format, 116kB
companion software *.zip

 

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

 

My MATLAB papers

 

5.      Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB environment as CAEE tool , Proc.  of 4-th Int.  Conf.  Computer Aided Engineering Education, ed.  M.  Chrzanowski, E.Nawarecki (CAEE'97), vol.2,pp.147-155, AGH Krakow, PDF format, 68kB

6.      Mrozek Z., Programowanie obiektowo-zorientowane w MATLAB-ie 5.1, I Krajowa Konferencja Metody i Systemy Komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim (MSK'97), AGH Krakow 1997, pp.711-716

7.      Uhl T., Bojko T., Mrozek Z., Szwabowski W., Sterowanie elastycznym ramieniem robota - szybkie prototypowanie i implementacja. I Krajowe Warsztaty Metod Szybkiego Prototypowania, Kraków, 26-27 listopad 1998

8.      Uhl T, Bojko T, Mrozek Z,, Identification of flexible arm model parameters; in Modelling and Si mulation, A tool for next millenium, 13-th European Simulation Multiconference, ed Helena Szczerbicka, Vol.II pp 507-509, June 1-4,1999, Warsaw,

9.      Mrozek B., Mrozek Z., Modelling and Fuzzy Control of DC drive (in MATLAB-SIMULINK environment),   European Simulation Multiconference ESM 2000, track 7, May 23-26, Ghent,,  str. 186-190., PDF format, 223kB

10.  T. Uhl, T. Bojko, Z. Mrozek,  W. Szwabowski, Rapid prototyping of mechatronic systems, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol.38/3, str .655-668, 2000, PDF format, 255kB

11.  Mrozek B., Mrozek Z., Projektowanie klasycznego i rozmytego układu sterowania napędu  elektrycznego,  Metody Sztucznej Inteligencji w Automatyzacji Procesów, pp 138-145, edytor L. Bukowski, Rabka, kwiecień 2000, Wyd. Politechnika Krakowska PDF format, 332kB

12.  Mrozek Z., Tarasiewicz S.,  Attempting sliding mode controller to mobile robot arc welding process, pp:369-373, ed R.Tadeusiewicz, A.Ligęza, M.Szymkat   III Krajowa Konf. Metody i Systemy Komputerowe, Kraków 19-21 list. 2001, PDF format, 206kB

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

MATLAB links

1.        MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW. http://www.mathworks.com, The MathWorks Inc.

2.      ONT Krakow, MathWorks distributor In Poland

3.      InteCo Krakow, designer of real time hardware and software compatible with Windows and Matlab

4.      MATLAB books (19982001) by Mrozek. B. & Mrozek Z. on MathWorks server. See  companion software  from my books for MATLAB 5  or  MATLAB 6

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

 

Physical modelling with Modelica and Dymola

 

 

1.      Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.  The Unified Modelling Language User Guide, Addison Wesley, 1999

2.      Elmqvist H., Mattsson S.E., Otter M.,  Object-Oriented and Hybrid Modeling in Modelica. ADPM 2000, Dortmund Germany, 2000;  Journal Européen des systemes automatisés, 35,1/2001, pp. 1 a X.  2000 

3.      Fritzson P., et al..:The Open Source Modelica Project, Proceedings of the 2nd International Modelica Conference, , The Modelica Association 2002

4.      Grega Wojciech, Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym, Wydawnictwa Wydziału EAIiE AGH Kraków, 1999.

5.      Kerckoffs E.J.H., Vangheluwe H.L., Vansteenkiste G.C., Geril P.,   ESPIRIT IT Basic Research Working Group 8467 “Simulation in Europe – Working Group (SiE-WG), Progress Report 1995.

6.      Mrozek Z, Komputerowo wspomagane projektowanie systemów mechatronicznych, Zeszyty Naukowe PK, Kraków 2002,

7.      Uhl T. (ed.), Bojko T., Mrozek Z., Petko M., Szwabowski W., Korendo Z., Bogacz M., Wybrane problemy projektowania mechatronicznego, Wydawnictwo Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn, AGH Kraków 1999.

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

Modelica and Dymola links:

1.      Modelica®, A Unified Object-Oriented Language for Physical Systems Modeling, Language Specification, Version 2.0,  http://www.Modelica.org/

2.      Dymola, Dynamic Modelling Laboratory,  http://www.dynasim.se

3.      RealSim: Realtime Simulation for Multi-Physics Systems projekt,  IST-1999-11979,   http://www.cordis.lu/ist/projects/99-11979.htm

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

UML (unified modeling language)

1.Booch, G. Rumbaugh, J. Jacobson I  The Unified Modelling Language User Guide, Addison Wesley, 1999, WNT Warszawa 2000

2.      Bruegge B, Dutoit A,   Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and Changing Systems,   Prentice-Hall, 1999,

3.      Douglas, B.P. Real-time UML: Developing Efficient Objects for Embedded Systems. Addison Wesley, 1998.

4.      Douglas, B.P. Designing Real-time Systems with UML,  Part I-III, Embedded Systems, March, April, May 1998.

5.      McLaughlin Michael J., Moore Alan,   Real-Time Extensions to UML, Timing, concurrency, and hardware interfaces, Dr. Dobb's Journal December 1998 

6.      Mrozek Z, UML as integration tool for design of the mechatronic system, in Second Workshop on Robot Motion and Control, pp 189-194, ed. Kozlowski K, Galicki M, Tchoñ K, Oct 18-20, 2001, Bukowy Dworek, Poland.

7.      Mrozek Z, Mrozek B, Adjei O,   Teaching object oriented software engineering with UML,  13-rd Annual Conf. on Innovations in Education for Electrical and Information Eng., York, 8-10 April 2002

8.      Mrozek Z, Metodyka wykorzystania UML w projektowaniu mechatronicznym, pp.25-28, Pomiary Automatyka Kontrola 1, 2002.

9.      Mrozek Z, Komputerowo wspomagane projektowanie systemów mechatronicznych, Zeszyty Naukowe PK, Kraków 2002,

10.  Uhl T (editor), Wybrane problemy projektowania mechatro-nicznego, Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn, AGH 1999.

11.  Uhl T, Bojko T,  Mrozek Z, Szwabowski W, Rapid prototyping of mechatronic systems, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, pp.655-668, vol.38.3, 2000

12.  Uhl T, Mrozek Z, Petko M   Rapid control prototyping for flexible arm,  Preprints of 1-st IFAC Conference on Mechatronic Systems, vol II, pp 489-494, Darmstadt, September 18-20, 2000.

13.  Uhl T   System komputerowego wspomagania projektowania mechatronicznego,   Pomiary Automatyka Kontrola Nr 1, pp.14-17, 2002

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

UML links

 

1.      OMG Unified Modeling Language Specification, ver. 1.4, Sept. 2001.  (and other OMG: Object Management Group documents)     http://www.omg.org

2.      Rational Rose Suite,, Rational Rose RT and other software from Rational Software Corporation,

3.      Real-time Studio, ARTiSAN Software Tools, Inc. July 2001,

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

 

Quality in Education, my papers

 

1.      Adjei Osei, Ali Mansour, Zbigniew Mrozek, Robert Sojka, Rebecca Vafadari:   The Modular Credit Scheme: Organisation and Implementation  w  'Komputerowe Wspomaganie [w:] Zarzadzania Uczelnia na poziomie Wydzialu, AGO Krakow 1996, ISBN~83-86547-11-1.

2.      Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB environment as CAEE tool , Proc.  of 4-th Int.  Conf.  Computer Aided Engineering Education, ed.  M.  Chrzanowski, E.Nawarecki (CAEE'97), vol.2,pp.147-155, AGH Krakow, PDF format, 68kB

3.      Mrozek Z, Osei Adjei , Ali Mansour Quality assurence in higher education, Proc.  of 4-th Int.  Conf.  Computer Aided Engineering Education,ed.  M.  Chrzanowski, E. Nawarecki (CAEE'97), vol.2, pp.156-164, AGH Krakow, PDF format, 57kB

4.      Z. Mrozek, B. Mrozek, Osei Adjei,  Teaching object oriented software engineering with UML, 13-th Annual International Conference in Engineering Education, April 8-10, 2002, York, England PDF format, 43kB

5.  Z. Mrozek   Quality assurence in eLearning using ISO 9000 family of standards, presentations on THEIERE  Program Meeting in Lappeenranta, March  7-9,2003, (PowerPoint file)

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

Links for distance eLearning and Quality in Education


ARIADNE , Aliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe now it is Foundation for the European Knowledge Pool, Joint european academic consortium. Lausanne, Switzerland. ARIADNE foundation offers WBT authoring, delivery and management tools.


AICC(Aviation Industry Computer-Based Training Committee) , has been serving the aviation training industry since 1988


ADL SCORM (Advanced Distributed Learning, Sharable Content Object Reference Model).  The SCORM is a collection of specifications adapted from multiple sources to provide a comprehensive suite of e-learning capabilities that enable interoperability, accessibility and reusability of Web-based learning content. The work of the ADL Initiative to develop the SCORM is also a process to knit together disparate groups and interests. This reference model aims to coordinate emerging-technologies and commercial and/or public implementations.

ACM (Aliance for Computing Machinery) standard of curricula


BSI / ISO

CEN / ISS Europe


"CETIS(Centre for Educational Technology Interoperability Standards).  For learning content, not only technical standards like graphics interchange formats are needed, but also formats for the way in which the packaging, sequencing, and other management of the software is handled, so that it can be transferred between platforms and environments.


DCMI (Dublin Core Metadata ...)

(EDEN) European Distance Education Network, hosted by the Budapest University of Technology and Economics, Hungary


IMS (Instructional Management System), IMS Global Learning Consortium, Inc. is defining On-line Learning Specifications and the internet architecture for learning , also
e-Learning Leaders form Coalition to Coordinate Activities


IEEE LTSA (Learning Technology System Architecture)

LCMS (Learning Content Management System)


Open Knowledge Initiative, MIT


Schools Interoperability Framework


PROMETHEUS

 

 

Go to: | top | bottom | HOMEMATLABPhysical Modelling (Modelica) | UML | Quality |

Google
Home | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | AGH | Cyfronet |