|     |     |     |     |     |     |     |  

Tentative program

Wednesday, March 7, 2018
 14:30 - 19:30 Registration
 15:00 - 19:30 Tutorial: "Python w Uczeniu Maszynowym - wprowadzenie", M. Wielgosz, M. Pietroń
 
Thursday, March 8, 2018
   8:00 -    Registration
   9:00 - 18:30 Contributed papers
 19:30 - 23:00
Dinner in "Czarci Jar", Małe Żywczańskie 11A, Zakopane
 
Friday, March 9, 2018
   8:30 - 13:00 Contributed papers
 13:00 - 14:00
lunchSPONSORS: