|     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na jedenastą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'18

 

I N V I T E D   Lectures

Dieter Kranzlmueller
Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
Jean Jacques Braun,
HPE EMEA
Role of HPE in HPC market with technology evolutions expected and and future horizon visions

SPONSORZY
Główne cele konferencji   Terminy
 • Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Cyfronetu i oprogramowania.
 • Informacja o działalności i planach Cyfronetu.
 • Przedstawienie nowych możliwości obliczeń wielkiej skali i przetwarzania danych z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid (grid, cloud i HPC).
 • Konsultacje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu.
 • Spotkanie z przedstawicialami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH.
 
9 lutego 2018 zgłaszanie streszczeń prezentacji
14 lutego 2018 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
19 lutego 2018 zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
13 kwietnia 2018 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • obliczenia i symulacje dużej skali,
 • nowe algorytmy w informatyce,
 • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
 • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
 • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'18 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest od dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
 

Referaty zaakceptowane przez Radę Programową będą opublikowane w jednym z czasopism:

 • COMPUTER SCIENCE: Quarterly of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2015 r. 12 punktów wg listy MNiSW)
 • COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,504)