Michał Kokowski, Uniwersytet nowego humanizmu


Publikacje poświęcone autorskiemu modelowi uniwersytetu nowego humanizmu

  • Uniwersytet nowego humanizmu (referat). Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. Dyskusje 2015.

    [Tekst referatu wygłoszonego podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja” w Krakowie 20 marca 2014 r. I Sesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytet badawczy czy szkoła wyższego stopnia? (Kraków, Auditorium Maximum UJ, Aula Duża, 20 marca 2014)].

  • Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (203), 2015, ss. 17–43.

    [Rozwinięta postać tekstu opartego na referacie wygłoszonym podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja” w Krakowie 20 marca 2014 r. I Sesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytet badawczy czy szkoła wyższego stopnia? (Kraków, Auditorium Maximum UJ, Aula Duża, 20 marca 2014)].

Wprowadzenie w życie modelu uniwersytetu nowego humanizmu uchroni uczelnie przed bylejakością i masowością studiów.E-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2016 | © 2007–2013 Webmaster Michał Kokowski