Wydarzenia

DI4R'2016 CGW'16

Dzień Otwarty

  Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH corocznie organizuje Dzień Otwarty dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski.

W ramach spotkania prezentowane są najnowsze kierunki rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, nowe technologie oprogramowania oraz działalność naszego Centrum; jego zasoby sprzętowe, oprogramowanie i oferowane usługi.

Prezentacje i wykłady odbywają się w auli AGH w budynku A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie. Wstęp wolny.

W tym roku zapraszamy na Dzień Otwarty 23 listopada 2015.

Program Dnia Otwartego

9.00 Otwarcie - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Cyfronet Centrum Kompetencji Gridowych i Cloudowych - Prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH

Program PLGrid dla Nauki Polskiej Prof. Jacek Kitowski KI AGH, ACK CYFRONET AGH

Przyjazny dostęp do aplikacji i platform w PLGrid - Tomasz Szepieniec, ACK CYFRONET AGH

10.30 - 10.50 przerwa na kawę

10:50 Obliczenia wielkiej skali w astrofizyce wysokich energii - projekt CTA - Prof. Jacek Niemiec, IFJ PAN

Integracja badań naukowych geofizycznych zagrożeń antropogenicznych - projekt EPOS - Prof. Stanisław Lasocki, IGF PAN

ANSYS - narzędzie do symulacji złożonych zjawisk wytrzymałościowych, przepływowych i pola elektromagnetycznego - Dr Leszek Rudniak, SymKom

Zastosowanie pakietu ADF w opisie struktury elektronowej układów molekularnych oraz modelowaniu procesów chemicznych - Dr Mariusz Mitoraj, Uniwersytet Jagielloński

12.20 - 12.50 przerwa na lunch

12.50 Prometheus - Discover Your Parallel Universe - Dr Paweł Gepner, Intel Co.

Innowacyjne technologie informatyczne zastosowane w superkomputerze Prometheus - Krzysztof Góźdź, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.

Najszybszy system plików w Polsce dla superkomputera Prometheus - Dariusz Skonieczny, COMTEGRA Sp. z o. o.


13.50 Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prezentacje laureatów:

Właściwości konformacyjne pochodnych α,β - dehydrofenyloalaniny - Dr Aneta Buczek, Uniwersytet Opolski

Specjalizowane algorytmy numeryczne do dokładnego obliczania sum szeregów hipergeometrycznych wykorzystywanych w modelowaniu makroskopowo obsadzonych kwantowych stanów światła - Dr Adam Buraczewski, Politechnika Warszawska

Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych w oparciu o nanostrukturalny TiO2 modyfikowany związkami aromatycznymi - Dr Justyna Mech, Akademia Górniczo-Hutnicza

Analiza wtórnych metabolitów roślin przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej oraz obliczeń kwantowo-chemicznych - Dr Maciej Roman, Uniwersytet Jagielloński

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie: 12 633 34 26 lub e-mailem: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

Programy poprzednich Dni Otwartych

Program Dnia Otwartego 24 listopada 2014

Program Dnia Otwartego 25 listopada 2013

Program Dnia Otwartego 12 listopada 2012

Program Dnia Otwartego 21 listopada 2011

Program Dnia Otwartego 25 października 2010

Program Dnia Otwartego 16 listopada 2009

Program Dnia Otwartego 27 października 2008

Program Dnia Otwartego 12 listopada 2007

Program Dnia Otwartego 23 października 2006

Program Dnia Otwartego 24 października 2005

Program Dnia Otwartego 12 listopada 2004