Wydarzenia

CGW'14

Konferencje

Cyfronet od wielu lat jest organizatorem krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów i seminariów naukowych, które gromadzą informatyków i naukowców zajmujących się tworzeniem, rozwojem i zastosowaniem technologii informatycznych, a także użytkowników tych technologii.

Pierwsza, międzynarodowa konferencja – ECUC'94, została zorganizowana w 1994 roku dla europejskich użytkowników komputerów firmy CONVEX.

Od 11 lat bardzo ważnym wydarzeniem na skalę europejską jest organizowana corocznie, począwszy od roku 2001, cykliczna konferencja Cracow Grid Workshop, zainaugurowana przez Cyfronet w związku z jego uczestnictwem w dużym, międzynarodowym projekcie Crossgrid, finansowanym przez UE.

Od roku 2008 ACK Cyfronet AGH organizuje także cyklicznie Konferencję Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KU KDM), która stanowi forum przeglądu wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum, a także infrastruktury gridowej tworzonej w ramach projektów PL-Grid i PLGrid Plus. Konferencja obejmuje prezentacje użytkowników i zaproszonych gości, a także zajęcia szkoleniowe dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych i oprogramowania ACK Cyfronet AGH, sesje dyskusyjne oraz spotkania z dostawcami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

W sumie, w latach 1994-2012 Cyfronet zorganizował kilkadziesiąt międzynarodowych i krajowych konferencji oraz seminariów poświęconych różnorodnym zagadnieniom informatyki.

Ponadto, Cyfronet organizuje corocznie Dzień Otwarty dla środowiska naukowego i studentów z Krakowa i Małopolski.

Obecnie, ACK Cyfronet AGH bierze udział w tworzeniu Ogólnopolskiego Informatora Konferencyjnego prowadzonego przez twórców SerwisKonferencji.pl – Systemu rejestracji uczestników konferencji.