Wydarzenia

CGW'14

Komputery

Do głównych zadań ACK CYFRONET AGH należy udostępnianie środowisku naukowemu coraz to większych mocy obliczeniowych, zasobów dyskowych i taśmowych oraz specjalistycznego oprogramowania. Ze względu na postęp technologiczny w budowie podzespołów i samych komputerów, "park maszynowy" Centrum zmienia się szybko. Każdego roku dokupowane są nowe komputery lub rozbudowywane już istniejące, a niektóre z nich są z oczywistych powodów wycofywane z eksploatacji. Lista aktualnie zainstalowanych komputerów dużej mocy obliczeniowej, wraz z opisem ich parametrów oraz zainstalowanego oprogramowania, znajduje się na stronie Komputerów Dużej Mocy.

ACK CYFRONET AGH, kształtując politykę rozwoju posiadanych zasobów, uwzględnia szeroki zakres potrzeb użytkowników naukowych, związanych nie tylko z ilością mocy obliczeniowej, ale również z architekturą zasobów KDM, optymalnie dostosowaną do specyficznych wymagań danego obszaru badawczego. Takie podejście przełożyło się w praktyce na udostępnienie użytkownikom uniwersalnej platformy obliczeniowej – klastra Zeus, złożonego z kilku głównych grup zasobów obliczeniowych:

Zeus od kilku już lat jest najmocniejszym komputerem w Polsce i zajmuje wysokie miejsce na światowej liście superkomputerów TOP500.

W Cyfronecie w dalszym ciągu działa klasyczny klaster Mars.

Do pracy zdalnej w systemie MS Windows przeznaczony jest klaster Platon U3. Pozostałe komputery w Cyfronecie pracują pod kontrolą systemu Linux.

Wszystkie komputery wyposażone są w szybkie łącza InfiniBand lub 10 GigabitEthernet i posiadają szybki dostęp do dużego systemu składowania danych.

Odnośniki do informacji jak zostać użytkownikiem komputerów dużej mocy umieszczono w sekcji "Dla użytkowników" (dostępnej w Menu po lewej stronie).

Obecnie całkowita moc obliczeniowa w Cyfronecie wynosi ok. 386 TFlops, wielkość zasobów dyskowych – ok. 2,5 PB, a taśmowych – ok. 3,5 PB.

Kontakt:
Andrzej Oziębło
Kierownik Działu Komputerów Dużej Mocy
e-mail: a.ozieblo at cyfronet.krakow.pl