ACK-DA-ZP-4010-3/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 200000 euro)

Dostawa licencji oprogramowania akademickiego Mathematica