Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-15/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu PL-Grid Plus