Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5110-2/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA DZIERŻAWĘ ŁĄCZY KRAKÓW-TARNÓW 2x2Mb/s ORAZ KRAAKÓW-SKAWINA 1x2Mb/s

Kraków, dnia 15-12-2006