Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5110-3/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘRADOLOINII CYFROWEJ PDH PRACUJACEJ Z PRZEPŁYWNOŚCIĄ 34Mb/s 2Mb/s FULL DUPLEX

Kraków, dnia 18-12-2006