Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-7/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoŚci szacunkowej poniżej 211.000 euro)

na dostawę częŚci zamiennych i oprogramowania dla ACK CYFRONET AGH

Kraków, dnia 2-04-2007