Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-1/07

 

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 211 000 euro)

na rozbudowę istniejącego środowiska składowania danych dla potrzeb zasobów teleinformatycznych ACK CYFRONET AGH

 

Kraków, dnia 23-04-2007