Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-4010-1/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

dostawa oprogramowania dla ACK CYFRONET AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 28-02-2008