Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-4/08

OGłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

rozbudowa systemu klimatyzacji ACK CYFRONET AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 14-03-2008