ACK-DA-ZP-5001-3/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny biblioteki taśmowej HP ESL 712E

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania
  • Wyniki

Kraków, dnia 09-05-2008