Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-12/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa 2 komputerów przenośnych typu notebook oraz oprogramowania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 16-06-2008