Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-7/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa podzespołów i urządzeń komputerowych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 17-04-2009