Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-16/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa urządzeń drukujących oraz komputerów przenośnych dla potrzeb projektu PL-GRID

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 07-09-2009