Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-3/10


Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro)

Dostawa systemów do obliczeń masywnie równoległych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 01-07-2010