Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-18/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa Bonów towarowych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 29-10-2010