Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-21/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 12-09-2011