Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-20/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Sukcesywna dostawa komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla ACK Cyfronet

Kraków, dnia 8-09-2011