ACK-DA-ZP-28-7/20

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektów ACK Cyfronet AGH w Krakowie ul. Nawojki