Aktualności

Zapis czata z Prorektorem AGH - dr Antonim Cieślą

Zapis czata z Dominikiem Kondkiem, przewodniczącym URS.

Zapis czata z mgr Elżbietą Krawczyk, psycholog i psychoterapeuta Kliniki Toksykologi CM UJ 

Zapis czata z mgr Anicą Knerą, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości