Wydarzenia

kukdm19

Czat z władzami AGH - 23 kwietnia 2008

Czat z władzami AGH - 23 kwietnia 2008

Zapis czata z Prorektorem AGH - prof. Kazimierzem Jeleniem

** rozpoczyna się dyskusja moderowana

Kazimierz Jeleń: Witam Państwa serdecznie. Tych, którzy nie poszli na wybory najmilszej studentki i studenta ;-) Proszę o zadawanie pytań, postaram się odpowiedzieć na wszystkie.

position: Chciałabym się już popluskać w basenie ale czy można jakieś bilety czy inne karnety zdobyć? A jak tak to jakie ceny i czemu tak drogo?
Kazimierz Jeleń: Na razie nie ma jeszcze ustalonych cen, więc nie można mówić, że drogo. Studenci na pewno będą mieli wyraźne zniżki w stosunku do innych chętnych. Basen z technicznego punktu widzenia jest gotowy. Muszą jeszcze nastąpić odbiory urządzeń, jak również tzw. dopuszczenie do użytkowania. Mamy nadzieję, że w maju te procedury będą zakończone.

gandalf: Poprzednio mówił Pan że promocja AGH ma się lepiej. Jakoś tego nie zauważyłem. Chyba że do okulisty powinienem się udać.
Kazimierz Jeleń: Sądzę, że tak ;-) W zakresie promocji bardzo dużo się zmieniło. Mamy szereg materiałów promocyjnych, jak Informator o AGH, o poszczególnych wydziałach, wydajemy informatory o studiach doktoranckich i podyplomowych, występujemy na targach edukacyjnych, a wystarczy czytać ostatnio prasę i prawie codziennie znajdują się informacje dotyczące AGH. Mamy stworzony Zespół ds promocji, który zaczął bardzo skutecznie działać.

spojrzenie_slonia: Co prawda nasza-klasa.pl powoli odchodzi w niepamięć ale pytanie czy Pan też się dopisał?
Kazimierz Jeleń: Nie, ja nie dopisałem się.

galareta: Jak tam przygotowania do Juvenalii? Jakie atrakcje i niespodzianki w tym roku AGH szykuje dla swoich żaczków?
Kazimierz Jeleń: Przyznam, że jestem prorektorem do spraw nauki, a to jest bardziej dziedzina rektora ds kształcenia / spraw studenckich. A także dużo do powiedzenia mają tutaj studenci, ja nie jestem zorientowany w atrakcjach juwenaliowych.

Prashynkowy_potfoor: Jakie inwestycje planuje AGH w te wakacje?
Kazimierz Jeleń: AGH planuje bardzo wiele inwestycji i nie wiem, czmeu akurat wakacje mają być wyjątkowe? Oczywiście będą remonty kolejncyh akademików, ale to nie tylko w wakacje... Kończymy główny wjazd na AGH obok nowej sali amfiteatralnej. Będzie remontowany cały trakt od budynku A0 aż do C4 i będą porwadzone dalsze prace elewacyjne, poprawiające zewnętrzny wizerunek Uczelni, ale najważniejsze inwestycje, które kończymy to jest właśnie: basen, sala na ponad 600 miejsc w dawnym budynku WF`u, w przygotowaniu jest Instytut Informatyki, Centrum Nanotechnologii, budynek dla Wydziału Ceramiki, ale to oczywiście nie w wakacje lecz w dłuższym okresie czasu.

bartek: Ja mam pytanie z innej beczki. Z jakiego najbardziej egzotycznego kraju pochodzą studenci studiujący na AGH?
Kazimierz Jeleń: Tych studentów niestety nie mamy wielu; mamy na pewno studentów z Wietnamu i z Chin. Niestety nie jest to mój obszar działania, dlatego więcej szczegółów nie mogę podać. Natomiast mogę powiedzieć, że podejmujemy kroki w kierunku ściągnięcia studentów z krajów arabskich - szczególnie na studia związane z wiertnictwem ropy i gazu.

ant: Jakie formy spędzania czasu wolnego proponuje AGH dla studentów? Może Pan coś zaproponować?
Kazimierz Jeleń: Oczywiście możemy mówić tutaj o formach spędzania wolnego czasu w okresie roku akademickiego i to są właśnie nasze obiekty sportowe, które powstały. Będziemy budować kryte korty na Miasteczku Studenckim, jak również (wszystko na to wskazuje) boisko o sztucznej, podgrzewanej nawierzchni. Natomiast jest to zadanie głównie dla organizacji studenckich, by dbały o formy spędzania wolnego czasu. Oczywiście, w miarę możliwości, wspierane przez Uczelnie. A w okresie wakacyjnym funkcjonuje przecież na terenie AGH szereg klubów, są inicjatywy poszczególnych grup studenckich, a przede wszystkim inicjatywa każdego z Państwa.

lisek_hytrusek: Witam Pana Rektora jestem tegorocznym maturzystą i chciałbym się dowiedzieć kiedy uczelnia określi wszystkie szczegóły przyjmowania kandydatów czy bedą jakieś zmiany w tym postępowaniu i czy udało by się zwiększyć limity przyjeć?
Kazimierz Jeleń: Ogólne zasady rekrutacji na rok akdemicki 2008/2009 zostały okreslone dawno, bo już w roku 2007. Natomiast Senat Uczelni podejmie uchwałę dotycząca szczegółów rekrutacji. Taka uchwała będzie podjęta w maju. Radykalnych zmian nie przewidujemy w stosunku do roku ubiegłego. Uczelnia może przyjąć okolo 6000 studentów na pierwszy rok, wydziały określają limity na swoich kierunkach studiów, nie przewidujemy jakiegoś radykalnego zwiększenia limitu przyjęć.

holek: W jaki sposób uczelnie powinny wpływać na kształcenie młodych ludzi w szkołach średnich?
Kazimierz Jeleń: Na przykladzie naszej Uczelni możemy wskazać szereg inicjatyw dotyczących współpracy ze szkołami średnimi. Jest to między innymi tak zwany rok zerowy, olimpiada o Złoty Indeks, kursy przygotowawcze, natomiast oddziaływanie Uczelni ogólnie na szkolnictwo średnie przejawia się wymaganiami rekrutacyjnymi, a zatem wymaganiami przede wszystkim z matematyki.

ksiezniczka: Słyszałam że Pan odchodzi z AGH? Czy to prawda? czy czyjaś opowiastaka science - fiction?
Kazimierz Jeleń: Z AGH nie odchodzę. Na AGH pracuję już 45 rok. Natomiast przestanę od września pełnić funkcję Prorektora ds. Nauki. Wynika to oczywiście z mojego wieku.

kobbzzu: Czy certyfikaty językowe zwalniają z lektoratów? Jeśli tak, to które?
Kazimierz Jeleń: Oj, są to szczegółowe pytania do Prorektora ds. Kształcenia. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Prashynkowy_potfoor: Czy łatwo dostać się na studia doktoranckie? Jakie trzeba spełnić kryterium?
Kazimierz Jeleń: Na Uczelni obowiązuje regulamin studiów doktoranckich, w którym określone są ogólne zasady rekrutacji. Natomiast szczegółowe wymagania określają Rady Wydziałów. Niestety w ostatnich latach maleje liczba doktorantów na studiach doktoranckich, co bardzo nas niepokoi. Przy dobrych wynikach i ocenach ze studiów nie ma problemu z dostaniem się na studia doktroranckie.

kalinka: Jak Pan uważa, czy uczelnie państwowe są lepsze niż prywatne i dlaczego?
Kazimierz Jeleń: Pytanie dotyczy bardzo ciekawego zagadnienia poruszanego na wszystkich możliwych forach. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że uczlenie państwowe lepiej kształcą studentów, co nie oznacza, że wśród uczelni prywatnych nie ma także bardzo dobrych uczelni.

kanapkowiec: Będąć Prorektorem ds. Nauki na AGH może Pan podsumować swoją kadencje? Co Pan uważa za największy sukces a co za największą porażkę?
Kazimierz Jeleń: Ta kadencja była dość trudną kadencją ponieważ przypadała na zmiany w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, co skutkowało koniecznością przygotowania nowego Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów, Studiów Doktoranckich, Studiów Podyplomowych i kilku innych. Zajęło nam to niestety dość dużo czasu, ale podjęliśmy też szereg ważnych decyzji dotyczących struktury Uczelni, a z mojego obszaru dzialań to przede wszystkim uzyskanie licznych grantów europejskich na badania naukowe. Weszliśmy w struktury klastrowe, współpracujemy z wieloma uczelniami i instytucjami naukowymi. Jedno zadanie, które obiecywałem, że wykonam i nie zostało zakończone - chodzi tutaj o program informatycznej obsługi kształcenia. Prace są zaawansowane. Trudności, jak to w naszych warunkach się dzieją, pojawiły się na etapie przetargów na wykonawcę porgramu przy bardzo ostro sprecyzowanych naszych wymaganiach. Warto podkreślić, że w tej kadencji zmieniliśmy wygląd i strukturę stron internetowych naszej Uczelni. Została wprowadzona Elektroniczna Legitymacja Studencka z Krakowską Kartą Miejską.

Slodki_cukiereczek: Czy jest planowane utworzenie kierunku dziennikarstwa?
Kazimierz Jeleń: Jak na razie takich planów nie mamy.

barabara: Wszystko na około to juz Uniwersytety. Czy AGH też ma to w zanadżu?
Kazimierz Jeleń: AGH będzie dążyła do podtrzymania swojej tradycyjnej nazwy jak najdłużej. Pod tą nazwą jesteśmy dobrze znani zarówno w kraju, jak i w świecie. Nie zamierzamy się nazwać Uniwersytetem Technicznym, bo takich będzie wiele. Jeśli już, to chcemy mieć miano Uniwersytetu, jak to się mówi - bezprzymiotnikowego z nazwą na przyklad AGH Uniwersytet albo AGH Uniwersytet Staszica.

kobbzzu: Co Pan myśli o sprowadzeniu relikwi Jana Pawła II do Polski do Krakowa? Jakby nie było AGH jest związana z papieżem rodakiem.
Kazimierz Jeleń: Papież jest doktorem honoris causa ale sprawa sprowadzenia relikwi jest sprawa istotna lecz nie zależna od AGH. Osobiście mógłbym się z tego tylko cieszyć.

gandalf: Czy będzie kiedykolwiek możliwość studiowania w języku niemieckim? Politechnika Wrocławska właśnie się przymierza do tego? Może AGH też by poszła tą drogą?
Kazimierz Jeleń: AGH dąży do tego, żeby przede wszystkim oferować kształcenie w języku angielskim. Nie sądze, abyśmy w jakimś większym stopniu orientowali się na język niemiecki. Sytuacja Politechniki Wroclawskiej jest nieco inna. Tam kontakty niemieckie są bliższe.

suczka: Czy AGH współpracuje z pracodawcami, aby absolwenci mogli w przyszłości znaleźć pracę? Jak to wygląda? Ja chcę iść do Państwa stąd te pytania.
Kazimierz Jeleń: Oczywiście Uczelnia ma bardzo ścisłą współpracę z wieloma jednostkami, w tym także z wielkimi firmami, które coraz częściej oferują stypendia dla naszych studentów. Trzeba pamiętać o tym, że w Poslce absolwentów uczelni technicznych będzie nam w Polsce w najbliższych latach brakowało. Zgodnie z informacją Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyśszego brak ten wyniesie w ciągu pięciu lat około 60 tysięcy osób. Akademia, można śmiało powiedzieć, nie kształci przyszłych bezrobotnych. Wielu naszych studentów już w trakcie studiów podpisuje umowy o pracę i to bardzo często w bardzo atrakcyjnych firmach.

basia: A ja mam pytanie czy w tym roku będą jakieś nowe kierunki na AGH?
Kazimierz Jeleń: Tak jest. Mamy, i to jest duży sukces Akademii, zaakceptowane przez ministerstwo nowe kierunki takie, jak: geofizyka, fizyka medyczna, kulturoznawstwo, inżynieria akustyczna. Warto podkreślić, że AGH jako jedynha uczelnia w kraju prowadzi także kierunek informatyka stosowana, inżynieria naftowa i gazownicza, geofizyka.

dominika: Panie Rektorze, a czy geofizyka będzie otwierana na wydziale fizyki czy na geologii?
Kazimierz Jeleń: Na Wydziale Geologii ponieważ była to od dawna specjalność na kierunku Górnictwo i Geologia na tym Wydziale.

position: Jakie są możliwości wyboru własnej ścieżki studiów, komponowania zajęć według zainteresowań?
Kazimierz Jeleń: Przede wszystkim trzeba być bardzo dobrym studentem. I takie możliwości oczywiście są jednak na wyższych latach.

barabara: Jakie są warunki przejścia na idywidulny tok nauczania??
Kazimierz Jeleń: Trzeba tutaj rozrożnić ITS od studiów indywidualnych. Indywidualny tok to realizacja standardowego programu lecz niekoniecznie z góry założonym następstwie czasowym (np. dla sportowców lub artystów). Natomiast studia indywidualne są rzeczywiście tworzone dla wyjątkowych studentów, dla których przygotowywany jest odrębny tok nauczania pod okiem pracownika naukowego.

kali: Szanowny Panie Rektorze! czy za wydanie suplementu w języku obcym trzeba płacić. jeśli tak to ile?
Kazimierz Jeleń: Jest to pytanie nie dotyczące mojego obszaru działań i nie chciałbym odpowiedzieć nieprecyzyjnie. Owszem - wiąże się to z opłatą, jednak po dodatkowe informacje proszę się zwrócić do Działu Nauczania lub dziekanatu wydziału.

rycerzyk: I znów meczyk, a Pan znowu na czacie? Pewnie JM Rektor Pana wkopał :)
Kazimierz Jeleń: Piłkę nożną - owszem lubię, ale nie na tyle bym biegł na mecz i to nie Rektor mnie wrobił, bo plan czatów uzgodniony był dużo dużo wcześniej. Natomiast - jeśli już mialbym czegoś załować, to wyboru najmilszej studentki i studenta AGH.

boisie: Czy to prawda że za bibliotekę trzeba płacić? Co prawda nie jestem jeszcze do niej zapisany ale bardzo mnie ta informacja zdziwiła.
Kazimierz Jeleń: Studenci nie pałacą za dostep do biblioteki, natomiast za przetrzymanie wypożyczonych książek tak.

dominika: czy Pan Rektor czyta regularnie (bądź nie) Gazetę Polską?
Kazimierz Jeleń: Regularnie czytam gazety w języku polskim, ale wymienionej raczej nie.

haj: Jakie są obecnie stypendia naukowe i za jaką średnią przysługują? Ile wynosi najniższe, a ile najwyższe?
Kazimierz Jeleń: Dokładne informacje dotyczące systemu stypendialnego znajdą Państwo w Dziale Nauczania. Zapewniam, że system stypendialny jest rozbudowany i konkurencyjny w stosunku do innych uczelni zaś szczegółów można dowiedzieć się pod wskazanym powyżej "adresem".

wiedzma_pleple: Ja mam takie pytanie, może zbyt ogólne, ale czy z powodu dużej ilości ludzi studiujących kierunki techniczne w Polsce rynek nie będzie za 5 lat przepełniony inżynierami?
Kazimierz Jeleń: Na pytanie o podobnej treści odpowiadałem wcześniej. Ludzi z wykształceniem technicznym brakuje w Europie i będzie brakowało także w Polsce.

kasiunia: Moze będzie Pan wiedział jaki procent absolwentów AGH zakłada własne firmy i czy teraz jest na to dobry moment?
Kazimierz Jeleń: Scisłych informacji nie sposób udzielić - nie prowadzimy takich szczegółowych analiz, natomiast utworzyliśmy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który ułatwia służąc pomocą formalną, prawną przy zakladaniu firm przez studentów, absolwentów i pracowników.

pijany_miszcz: Panie Profesorze czy uczestnik zaocznych studiów doktoranckich może starać się o zatrunienie na uczelni w charakterze asystenta? Od czego uzależniona jest rektutacja?
Kazimierz Jeleń: Na naszej Uczelni nie prowadzimy zaocznych studiów doktoranckich. Natomiast studenci stacjonarnych studiów doktoranckich nie mogą podejmować pracy w pełnym wymiarze, jeśli starają się o stypendia doktoranckie.

ant: Próbowałem wejść z domu na platformę e-learningu którą tak zachwala AGH i wyświetla sie cały czas Error 404? To w końcu to działa czy nie?
Kazimierz Jeleń: Oczywiście, że dziala! I można do niej dojść ze strony głównej AGH.

bonk: Czy Biblioteka będzie kiedykolwiek otwarta po godz. 20:00?
Kazimierz Jeleń: Jeśli będziemy mieć dostateczną liczbę studentów, którzy będą chcieli po 20 korzystać z biblioteki, to na pewno podejmiemy tę kwestię.

kobbzzu: Ile średnio kosztują studia zaoczne na AGH oraz studia podyplomowe? Wiem, że zależy to od kierunku, ale proszę o przybliżone kwoty?
Kazimierz Jeleń: Kwoty rzeczywiście są różne, ale wahają się w granicach od 1000 do 2500 złotych za semestr.

Moderator: To będzie ostatnie pytanie do naszego gościa

ant: Jaką kuchnię preferują rektorzy? Czy stołują się w stołówce, barkach czy noszą ze sobą kanapki?
Kazimierz Jeleń: Rektorzy są nadzwyczaj wytrzymali i kanapek nie przynoszą ze sobą. W większości stołują się we własnych domach :-) Bardzo często, nawet gdybyśmy przychodzili z kanapkami, to nie byłoby czasu ich zjeśc...

Kazimierz Jeleń: Bardzo dziękuję za zadane pytania, ale spodziewałem się więcej pytań dotyczacych badań naukowych, możliwości rozwoju naszej Uczelni, bardziej szczegółowych pytań dotyczących studiów doktoranckich i podyplomowych. Te pytania będą mieli Państwo okazję zadać następnemu Prorektorowi ds. Nauki. Dziękuje.

Moderator: Na następny czat zapraszamy 14 maja 2008
Moderator: Zapis czata będzie dostępnyna stronie www.yfronet.pl

** kończy się dyskusja moderowana


Czat prowadził - Krzysztof Ryba
Moderator - Ireneusz Hyra